Ве покануваме на отворен настан за презентирање на резултатите од Еразмус+ проектот со наслов “MARKA: Innovation and Inclusion in the construction of an identity curriculum”, на настан отворен за јавноста на ден 21. јуни 2023 во 13 часот во Здружение СЦИЕНЦИА НОВА.

Финансирано од Европска Унија. Искажаните ставови и мислења се само на авторот(ите) и не мора да ги одразуваат ставовите на Европската унија или Европската извршна агенција за образование и култура (EACEA). Ниту Европската Унија, ниту „EACEA“ не можат да сносат одговорност за нив.