News, Updates, & Resources

📢 Youth Exchange “FAKE NEWS”

📍 Where? Naples, Italy📆 When? October 04th - 10th 2022 Torre del Greco е местото каде што се одвиваше младинската размена поддржана од страна на „Еразмус +”. Од 4 октомври до 10 октомври 2022 година. Младинци од 7 држави учествуваа на различен број на работилници на...

Contact

Phone

+38977816087

Email

scientia.nova.association@gmail.com

Address

MK, Risto Miov, Kavadartsi 1430, N. Macedonia